Mae eich Datganiadau Buddion Blynyddol 2018/19 bellach ar gael

Mae eich datganiad pensiwn ar gyfer ar gyfer 2018/19 bellach ar gael ar eich cyfrif Fy Mhensiwn ar lein

 

Sut ydych chi’n gweld eich Datganiad Buddion Blynyddol 2018/19?

Ar ôl i chi fewngofnodi i'ch cyfrif Fy Mhensiwn Ar lein, cliciwch ar Dogfennau a Datganiadau yn y ddewislen ar y chwith. Fe welwch eich Datganiad Buddion Blynyddol 2018/19 yn y Grynodeb o'r Datganiad Buddion. Cliciwch ar yr arwydd ‘+’ i’w agor.

Os nad ydych eto wedi cofrestru i weld eich cyfrif Fy Mhensiwn Ar-lein – Cliciwch ar y ddolen Fy Mhensiwn Ar lein ar frig y sgrin.  Mae yna 3 cham syml i gofrestru ar Fy Mhensiwn Ar lein:

Cam 1 – Teipiwch eich Rhif Yswiriant Gwladol a’ch Cod Post.

Cam 2 – Dewiswch enw defnyddio a Chyfrinair ar gyfer eich cyfrif pensiwn ar lein.

Cam 3 – Atebwch rhai cwestiynau diogelwch.

 

Byddwn yn anfon rhif personol (PIN) atoch drwy’r post i chi gwblhau’r broses gofrestru

 

Deall eich Datganiad Buddion Blynyddol

Gallwch lawr lwytho eich canllawiau i ddeall eich datganiad o’n gwefan dan yr adran Ffurflenni a Chyhoeddiadau a Chanllawiau.  Rydym wedi llunio canllawiau i aelodau’r cynllun sy’n actif ac sy’n ohiriedig.

 

Cyhoeddwyd ar 09 Awst 2019