Mae’r Gronfa Bensiynau wedi cyflwyno system apwyntiadau yn unig ar gyfer ein haelodau sydd am drafod eu hymholiadau gydag aelod o staff yn ein swyddfeydd.  Mae hyn yn cymryd lle’r system flaenorol lle y gallai aelodau ddod i mewn i’n swyddfeydd i drafod eu hymholiadau heb apwyntiad.

Gwnaed y newid hwn o 1 Awst 2019 a bydd angen i aelodau drefnu apwyntiad i drafod eu hymholiadau ynghylch eu pensiynau gydag aelod o staff yn ein swyddfeydd.

 

Lle bynnag y bo modd, byddem yn annog ein haelodau i ffonio neu anfon e-bost atom gyda'u hymholiadau pensiwn er mwyn inni eu datrys.

Sut bydd hyn yn gweithio?

  1. Cysylltwch â ni dros y ffôn neu e-bost i ofyn am apwyntiad, os oes gennych ddyddiad ac amser a ffefrir, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu apwyntiad ar gyfer y pwnc hwn yn ôl lle a a'r staff sydd ar gael.
  2. Dywedwch wrthym yn fyr beth yw eich ymholiad ynghylch eich pensiwn pan fyddwch chi'n trefnu eich apwyntiad (mae hyn er mwyn i ni sicrhau bod gennym ni'r holl wybodaeth berthnasol ar gael ar gyfer eich apwyntiad).
  3. Bydd pob apwyntiad yn parhau am 15 munud
  4. Os na fedrwn ddelio â’ch ymholiad yn llawn yn ystod eich apwyntiad byddwn bob amser yn cysylltu â chi dros y ffôn, e-bost neu byddwn yn ysgrifennu atoch i ateb eich ymholiad yn llawn ar ôl eich apwyntiad.
  5. Pan fyddwch chi’n cyrraedd y Ganolfan Ddinesig dywedwch wrth staff y dderbynfa bod gennych apwyntiad i weld yr adran bensiynau.
  6. Daw aelod o staff i’ch cyfarch a delio â’ch ymholiad.

 

Cyhoeddwyd ar 09 Awst 2019