Canmol, Cwyno ac Anghydfodau

Beth i'w wneud os bydd pethau'n mynd o chwith

Rydym yn gwneud pob ymdrech i gael pethau'n iawn fel nad oes gennych chi unrhyw reswm i gwyno. Ond os oes gennych chi gŵyn cysylltwch â ni er mwyn i ni allu cywiro pethau mor gyflym â phosibl.

Os na allwn ni ddatrys eich cwyn yn anffurfiol, mae gennym ni weithdrefn anghydfodau ffurfiol y gallwch chi ei dilyn.  Gallwch ddod o hyd i ganllaw ar gyfer hyn yn yr adran "Gwybodaeth ddefnyddio" isod.

 

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS)

Os oes gennych geisiadau cyffredinol am wybodaeth neu arweiniad ynghylch eich trefniadau pensiwn, cysylltwch â:

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau   

Ffôn: 0800 011 3797

Gwefan: www.pensionsadvisoryservice.org.uk/

 

 

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Os oes gennych gwyn neu anghydfod ynghylch eich gweithle neu drefniadau pensiwn personol, dylech gysylltu â:

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Ffôn: 0800 917 4487

Gwefan: www.pensions-ombudsman.org.uk