Cyflogwyr

Cyflogwyr

Gellir cael rhestr o'r cyflogwyr sy'n caniatáu i'w gweithwyr i ymuno â'r Cynllun ar hyn o bryd trwy gysylltu ag awdurdod gweinyddu'r Gronfa. Fel arall, mae'r wybodaeth hon ar gael yn yr adroddiad blynyddol diweddar (gweler yr adran "Gwybodaeth ddefnyddiol" isod).

Helpful information