Manylion Cyswllt

 

Ar gyfer Ymholiadau Pensiwn

Dros y ffôn: 01495 766266

Trwy e-bost: pensions@torfaen.gov.uk

Wrth e-bostio Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen), gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu eich rhif yswiriant gwladol, eich dyddiad geni a'ch enw llawn gyda'ch ymholiad.

 

Ar gyfer Ymholiadau Cyflogres Pensiwn

Mae hyn ar gyfer pensiynwyr sy’n derbyn pensiwn gennym ni

Dros y ffôn: 01633 647799

Trwy e-bost: 

pensions.payroll@torfaen.gov.uk

Wrth e-bostio ein tîm cyflogres pensiwn, gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu Rhif cyfeirnod eich pensiwn neu eich rhif yswiriant gwladoleich dyddiad geni a'ch enw llawn gyda'ch ymholiad.

 

Ar gyfer Fy Pensiwn Ar-lein - Materion Mewngofnodi a Chofrestru

Os ydych chi'n cael problemau mewngofnodi neu gofrestru'ch cyfrif Fy Pensiwn Ar-lein.

Dros y ffôn: 01495 742299

Trwy e-bost: mypensiononline@torfaen.gov.uk

 

Helpful information