Y Bwrdd Pensiynau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi dirprwyo ei swyddogaethau fel awdurdod gweinyddu Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) i'r Pwyllgor Pensiwn sy'n cyfarfod yn rheolaidd bob chwarter. Y Pwyllgor Pensiwn sy'n gyfrifol am reoli Cronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen).

Mae Aelodaeth y Pwyllgor Pensiwn yn cynnwys Cynghorwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Aelodau’r Pwyllgor Pensiwn ar hyn o bryd yw:

Y Cynghorydd Glyn Caron (Cadeirydd)

Y Cynghorydd Veronica Crick JP

Y Cynghorydd Jon Horler

Y Cynghorydd Peter Jones

Y Cynghorydd Huw Bevan

Y Cynghorydd Raymond Williams

 

Cliciwch y ddolen isod i gael mynediad i holl gofnodion cyfarfodydd y pwyllgor

Cofnodion y Pwyllgor Pensiwn

Helpful information