A fydd gennych chi ddigon?

Ydych chi'n cynilo digon i gael ymddeoliad cyfforddus?

Hyd yn oed os ydych chi wedi bod yn cynilo ar gyfer eich ymddeoliad am y rhan fwyaf o'ch bywyd gweithio, efallai na fydd eich pensiwn yn ddigon mawr i fyw arno'n gyfforddus pan fyddwch chi'n ymddeol neu i ddarparu digon i'ch dibynyddion.

Ystyrir bod y Cynllun yn darparu buddion rhesymol i lawer o'i aelodau pan maent yn ymddeol ond, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai na fydd hyn yn wir yn eich achos chi.

Efallai na fydd eich pensiwn yn ddigon i fyw arno'n gyfforddus os:

  • cawsoch seibiant yn eich gyrfa
  • gwnaethoch ymuno â'r Cynllun yn ddiweddarach yn eich bywyd
  • gwnaethoch eithrio’n flaenorol
  • ydych chi eisiau ymddeol yn gynnar
  • ydych chi eisiau darparu mwy ar gyfer eich dibynyddion, neu
  • os ydych chi wedi newid swyddi sawl tro

Beth allwch chi ei wneud?

Un opsiwn yw gwneud cyfraniadau ychwanegol i roi hwb i’ch pensiwn. Beth bynnag y byddwch chi'n ei wneud, fe ddylech chi wneud yn siŵr eich bod chi'n cael cyngor ariannol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.