Pensiynau'r wladwriaeth

Mae yna ddwy ran i bensiwn y Wladwriaeth:

Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth

Newidiodd Pensiwn y Wladwriaeth ar 6 Ebrill 2016  i bobl sy'n cyrraedd oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar y dyddiad hwnnw neu ar ôl hynny. Y rhain yw'r dynion a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1951 a menywod a anwyd ar neu ar ôl 6 Ebrill 1953. Roedd yr hen reolau (sy'n cynnwys Pensiwn sylfaenol y Wladwriaeth a Phensiwn ychwanegol y Wladwriaeth) yn gymhleth, gan ei gwneud hi'n anodd gwybod faint y byddech chi'n ei gael nes i chi agosáu at oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Ni fydd pawb yn cael Pensiwn newydd y Wladwriaeth, gan y bydd yn dibynnu ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.

Gan dybio eich bod wedi gwneud cyfraniadau Yswiriant Gwladol llawn, mae Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer person sengl yn 2020/21 ar hyn o bryd tua £759 y mis. I roi hyn mewn persbectif, os ydych chi'n ennill £22,000 nawr, eich incwm misol cyn didyniadau treth ac Yswiriant Gwladol yw £1,833, felly dim ond tua 40% o'ch incwm cyfredol fydd eich Pensiwn Sylfaenol y Wladwriaeth. Efallai y bydd gennych hawl hefyd i fudd-daliadau ychwanegol trwy Ail Bensiwn y Wladwriaeth.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â phensiynau'r Wladwriaeth, ewch i wefan Direct.gov.

Gallwch chi ddefnyddio cyfrifiannell Oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ddarganfod beth yw eich Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae'r Cynllun wedi contractio allan o Ail Bensiwn y Wladwriaeth.

Ail Bensiwn y Wladwriaeth

Mae hwn ar hyn o bryd yn darparu buddion ar dair lefel, ar sail eich enillion. Ond mae newidiadau a ddechreuodd ym mis Ebrill 2009 yn golygu y daw Ail Bensiwn y Wladwriaeth, yn y diwedd, yn swm penodedig yn lle bod yn gysylltiedig ag enillion. Mae'r pensiynau hyn yn daladwy o Oedran Pensiwn y Wladwriaeth ymlaen ac nid ydynt wedi'u cynnwys yn y Lwfans Oes.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â phensiynau'r Wladwriaeth, ewch i wefan Direct.gov.

Gallwch chi ddefnyddio cyfrifiannell Oedran Pensiwn y Wladwriaeth i ddarganfod beth yw'ch Oedran Pensiwn y Wladwriaeth.

Mae'r Cynllun wedi contractio allan o Ail Bensiwn y Wladwriaeth.