Pensiynwyr

Croeso i'r adran o'r wefan i aelodau sy'n cael pensiwn o'r Cynllun Pensiwn ar hyn o bryd.

Gallwch chi glicio ar y tudalennau sydd wedi'u rhestru ar y dde i symud o amgylch y rhan hon o'r safle.

Mae dolenni defnyddiol eraill i'w gweld ar y gwaelod, yn ogystal ag unrhyw ffurflenni neu ddogfennau a allai fod yn ddefnyddiol. Mae'r dolenni hyn yn newid ar bob tudalen, felly maent yn berthnasol i'r cynnwys rydych chi'n ei ddarllen.

Mae'ch pensiwn yn ddiogel

Fe grëwyd eich cynllun pensiwn gan statud ac mae'r Llywodraeth yn ei gefnogi. Golyga hyn fod eich pensiwn wedi'i ddiogelu'n dda a'i warantu.

Nid yw'r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau mewn marchnadoedd buddsoddi'n effeithio ar ein gallu i dalu pensiynau. Felly gallwch chi fod yn dawel eich meddwl bod eich pensiwn yn ddiogel.