Codiadau pensiwn

Caiff eich pensiwn o'r Cynllun ei gynyddu bob blwyddyn yn unol â'r costau byw y mae'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) yn eu mesur.

Gosodir cyfradd y codiad pensiwn bob mis Ebrill. Os ydych chi wedi ymddeol am lai na 12 mis fe fyddwch chi'n derbyn codiad cyfrannol. Byddwn ni'n cysylltu â chi bob mis Ebrill â manylion eich codiad pensiwn.

Ni fyddwch chi'n derbyn codiad bob mis Ebrill oni bai eich bod chi:

  • Yn 55 oed neu'n hŷn
  • Wedi ymddeol oherwydd iechyd gwael
  • Yn derbyn pensiwn gwraig weddw, gŵr gweddw, partner sy'n goroesi neu blentyn

Os nad ydych chi'n dod o fewn un o'r grwpiau hyn caiff eich pensiwn ei dalu ar ei swm cychwynnol nes eich bod chi'n 55 oed.

Bryd hynny, byddwn ni'n cynyddu'r pensiwn i'w wneud yn gyfartal â'r swm y buasai wedi bod pe bai wedi'i gynyddu bob blwyddyn ers ichi ymddeol.

Helpful information