Sut rydym yn cadw mewn cysylltiad

Cylchlythyr i Bensiynwyr - Llais Gwent

Dyma'r cylchlythyr y byddwn yn ei anfon atoch bob blwyddyn i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd gyda Chronfa Bensiwn Gwent Fwyaf (Torfaen) ac yn y byd pensiynau yn gyffredinol.

 

Tystysgrifau P60

Tystysgrif sy'n dangos faint o bensiwn a dalwyd a faint o dreth a dynnwyd ohono yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf yw P60. Byddwn yn anfon P60 atoch ym mis Mai bob blwyddyn

 

Slipiau Talu

Byddwn yn anfon slipiau talu atoch o leiaf tair gwaith y flwyddyn ym mis Mawrth, Ebrill a Mai.  Gallwch hefyd weld eich slipiau cyflog ar-lein trwy eich cyfrif "My Pension Online"

 

Cynnydd mewn pensiwn

Cynyddir eich pensiwn bob mis Ebrill yn unol â chostau byw (Mynegai Prisiau Defnyddwyr) bob mis Ebrill. Byddwn bob amser yn dweud wrthych am unrhyw godiadau i'w cymhwyso i'ch pensiwn yng nghylchlythyr Llais Gwent.

 

Dweud wrthym am newidiadau

Peidiwch ag anghofio cadw mewn cysylltiad gyda ni a rhoi gwybod os ydych:

  • yn newid cyfeiriad
  • yn newid eich banc neu'ch cymdeithas adeiladu
  • yn derbyn swydd arall lle gallwch ymuno â ChPLlL
  • yn newid eich statws priodasol/perthynas
  • eisiau newid y sawl rydych wedi'i enwebu fel buddiolwr os byddwch farw

Fe welwch y ffurflenni perthnasol o dan adran Ffurflenni a Chyhoeddiadau ein gwefan.

 

Os dychwelir eich pensiwn atom gan eich banc a / neu ohebiaeth yn cael ei dychwelyd wedi'i marcio fel 'wedi mynd i ffwrdd’, byddwn yn atal talu'ch pensiwn nes ein bod wedi gallu cysylltu â chi

 

Helpful information