Taliadau pensiwn

Mae eich pensiwn yn cael ei dalu'n fisol fel ôl-daliad ar ddiwrnod gwaith traddodiadol olaf y mis.

Fel rheol mae'n cael ei dalu'n uniongyrchol i'ch cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu drwy BACS

(System Clirio Awtomataidd y Banc).

Y dyddiadau y telir eich pensiwn ar gyfer 2020 yw:

Ionawr 2020

Dydd Gwener 31ain

Chwefror 2020

Dydd Gwener 28ain

Mawrth 2020

Dydd Mawrth 31ain

Ebrill 2020

Dydd Iau 30ain

Mai 2020

Dydd Gwener 29ain

Mehefin 2020

Dydd Mawrth 30ain

Gorffennaf 2020

Dydd Gwener 31ain

Awst 2020

Dydd Llun 31ain

Medi 2020

Dydd Mercher 30ain

Hydref 2020

Dydd Gwener 30ain

Tachwedd 2020

Dydd Llun 30ain

Rhagfyr2020

Dydd Iau 31ain

Helpful information