Ysgariad

Fe fydd angen i chi a'ch partner ystyried sut i drin eich buddion fel rhan o unrhyw setliad ysgariad/diddymiad.

cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Yswiriant bywyd

Fel aelod o'r Cynllun, mae gennych chi yswiriant bywyd gwerthfawr a allai fod yn daladwy pan fyddwch chi'n marw. Os ydych chi wedi enwebu'ch gŵr, eich gwraig neu'ch partner sifil i dderbyn hwn o'r blaen, efallai yr hoffech chi lenwi ffurflen enwebu newydd i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau.  Gallwch ddod o hyd ffurflen hon yn y "gwybodaeth ddefnyddiol".  

Helpful information