Sut rydym yn cadw mewn cysylltiad

Newyddlen Aelod Gweithredol - Newyddion Pensiwn Gwent

Cyhoeddir y cylchlythyr hwn bob blwyddyn trwy My Pension Online neu yn y post. Fe'i cyhoeddir ar yr un pryd ag y byddwn yn cyhoeddi Datganiadau Budd Blynyddol ac yn egluro sut i gael mynediad i'ch datganiad trwy'ch cyfrif Fy Pensiwn Ar-lein. Mae'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am unrhyw newidiadau i reolau'r cynllun, materion pensiwn amserol a diweddariadau ar y gwasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu i chi.

 

Datganiadau Budd Blynyddol

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi datganiad electronig trwy My Pension Online y byddwch yn gallu ei weld trwy'ch cyfrif.

 

Dweud wrthym am newidiadau

Peidiwch ag anghofio rhoi gwybod i ni os ydych chi:

  • newid cyfeiriad neu gyfeiriad e-bost
  • newid eich statws partneriaeth yn
  • dymuno newid eich enwebiad o fuddiolwr am grant marwolaeth

 

Fe welwch y ffurflenni perthnasol o dan adran Ffurflenni a Chyhoeddiadau ein gwefan.

Helpful information