Yr adran 50/50

Fel dewis arall yn lle eithrio, neu ar adegau pan fydd arian yn dynn, mae opsiwn i aros yn y Cynllun ond talu cyfraniad is. Gelwir yr opsiwn hwn yn "opsiwn 50/50".

Gallwch ei ddewis ar unrhyw adeg ac mae'n golygu eich bod chi'n talu hanner y cyfraniadau y byddech chi fel arfer yn eu talu ond hanner y pensiwn yn unig y byddech yn ei gronni yn ystod y cyfnod rydych chi'n talu'r cyfraniad gostyngedig.

Os oes gennych fwy nag un swydd ac yn aelod o'r Cynllun gallwch dalu'r cyfraniad gostyngedig mewn un swydd, rhai ohonynt neu'r cyfan o'r swyddi hynny.

Trwy dalu'r cyfraniad gostyngedig nid ydych yn effeithio ar fudd-daliadau goroeswr neu yswiriant marwolaeth yn ystod cyfnod gwasanaeth sydd gennych yn y Cynllun.                                               

Mae'r opsiwn 50/50 wedi'i gynllunio i fod yn ateb tymor byr yn unig. Byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig yn ôl i brif ran y Cynllun yn unol â dyddiad ailgofrestru eich cyflogwr, felly o leiaf ar ôl tair blynedd byddwch hefyd yn cael eich rhoi yn ôl ym mhrif ran y Cynllun yn ystod unrhyw gyfnod o absenoldeb oherwydd absenoldeb neu anaf lle nad ydych yn derbyn unrhyw dâl. Os ydych yn dymuno parhau i ddefnyddio'r opsiwn 50/50 rhaid i chi wneud cais pellach i'ch cyflogwr.

Gallwch wrth gwrs ar unrhyw adeg ddewis i symud eich hun yn ôl i brif adran y Cynllun a bydd eich cyflogwr yn gwneud hynny o'r cyfnod tâl yn dilyn eich opsiwn ysgrifenedig.

Os ydych chi'n talu cyfraniadau pensiwn ychwanegol yna bydd y rhain yn dod i ben ar yr adeg rydych chi'n dewis cymryd yr opsiwn 50/50, oni bai eu bod nhw'n talu am gyfnod o absenoldeb o'r gwaith.