Sut rydym yn cadw mewn cysylltiad

Datganiadau buddion

Bob blwyddyn byddwn yn cyhoeddi a datganiad electronig trwy My Pension Online y byddwch yn gallu ei weld a'i argraffu trwy'ch cyfrif.

 

Dweud wrthym am newidiadau

Peidiwch ag anghofio cadw mewn cysylltiad gyda ni a rhoi gwybod os ydych:

  • yn newid cyfeiriad
  • yn newid eich banc neu'ch cymdeithas adeiladu
  • yn derbyn swydd arall lle gallwch ymuno â ChPLlL
  • yn newid eich statws priodasol/perthynas
  • eisiau newid y sawl rydych wedi'i enwebu fel buddiolwr os byddwch farw

Fe welwch y ffurflenni perthnasol o dan adran Ffurflenni a Chyhoeddiadau ein gwefan.

 

Helpful information