Ysgariad

Fe fydd angen i chi a'ch partner ystyried sut i drin eich buddion fel rhan o unrhyw setliad ysgariad/diddymiad.

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Yswiriant bywyd

Fel aelod o'r Cynllun, mae gennych chi yswiriant bywyd gwerthfawr sy'n talu cyfandaliad pan fyddwch chi'n marw. Os ydych chi wedi enwebu'ch gŵr, eich gwraig neu'ch partner sifil i dderbyn hwn o'r blaen, efallai yr hoffech chi lenwi ffurflen Mynegi Dymuniad, newydd (gweler Dogfennau Perthnasol yn yr adran ‘Gwybodaeth Ddefnyddiol’ i roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau.  

Helpful information