Faint y mae’n costio?

Mae faint y mae'n costio'n dibynnu ar faint rydych chi'n cael eich talu, ond fe fydd rhwng 5.5% a 7.5% o'ch tâl.

Bydd eich cyfradd yn dibynnu ar ba fand tâl rydych chi ynddo.

Bydd y gost go iawn i chi fel rheol yn llai gan nad ydych chi'n talu treth ar y swm rydych chi'n ei dalu i mewn i'ch pensiwn. Mae'n bosibl y byddwch chi hefyd yn talu Yswiriant Gwladol ar gyfradd is.

Enghraifft

Mae Alex yn gweithio amser llawn ac mae'n cael cyflog o £20,000 y flwyddyn; mae hyn yn golygu mai band 3 y mae ynddo, felly fe fydd yn talu 5.9% o £20,000.

Daw hyn i £98 y mis, ond bydd y gost go iawn yn llai na £65 ar ôl arbedion treth ac Yswiriant Gwladol.

Pe bai'n gweithio rhan-amser (hanner yr oriau) buasai'n dal i dalu 5.9% ond dim ond ar ei dâl o £10,000.

Helpful information