CYHOEDDIAD

Fy Mhensiwn Ar-lein – Sut i Gofrestru

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru i ddefnyddio Fy Mhensiwn Ar-lein ac i weld eich cyfrif pensiwn ar-lein, gallwch wneud hynny trwy ddilyn ambell gam syml. I fynd at y cyfarwyddiadau, rhowch glic ar y ddolen a ddangosir isod.

Opens in new window Fy Mhensiwn Ar-lein – Sut i Gofrestru

Ewch i’n hadran ‘Cymorth’ i weld yr atebion i amrywiaeth o gwestiynau cyffredin.

Cymorth