Cael gwybod mwy am eich opsiynau pensiwn

Dewiswch yr opsiwn sy'n iawn i chi ...

360x270 Demo Image

Rwy’n aelod gweithredol

Sy'n gweithio ar hyn o bryd ac yn talu i mewn i'r Cynllun Pensiwn

360x270 Demo Image

Rwy’n aelod gohiriedig

Sydd wedi rhoi'r gorau i dalu i mewn i'r Cynllun Pensiwn, ond nid wyf wedi ymddeol eto

360x270 Demo Image

Rwy’n bensiynwr

Sy'n cael pensiwn o'r Cynllun Pensiwn

360x270 Demo Image

Rwy’n ystyried ymuno

Rwyf yn cael fy nghofrestru yn awtomatig

News

Keep up to date with all the latest news below or visit the news archive.

Eich Datganiadau Buddion Blynyddol 2018/19

26 Medi 2019

Mae eich Datganiadau Buddion Blynyddol 2018/19 bellach ar gael. Mae eich datganiad pensiwn ar gyfer ar gyfer 2018/19 bellach ar gael ar eich cyfrif Fy Mhensiwn ar lein.

Siarad â ni wyneb yn wyneb

26 Medi 2019

Siarad â ni wyneb yn wyneb. Mae’r Gronfa Bensiynau wedi cyflwyno system apwyntiadau yn unig ar gyfer ein haelodau sydd am drafod eu hymholiadau gydag aelod o staff yn ein swyddfeydd.